Menighedsmøde

Søndag den 8. oktober 2017, kl. 11:30

Det årlige menighedsmøde afholdes i Lazarussalen i Vor Frue Kloster søndag den 8. oktober kl. 11:30.
Mødet holdes i forlængelse af søndagsgudstjenesten.

Menighedsrådet vil redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget. Der
bliver også orienteret om rådets dispositioner omkring økonomi og aktiviteter i årets løb, og om mulige planer for 2018.

Efter denne orientering vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer.

Efter mødet, der plejer at vare en times tid, bydes der på et let traktement i foredragssalen.

Alle er velkommen, og tilmelding er ikke nødvendig.

Dagsorden for mødet i Lazarussalen:

1. Velkomst ved formand Birthe Zetterwall Sørensen
2. Musikken i Sct. Mariæ kirke ved organist Søren Gleerup Hansen
3. Kirkens økonomi ved kasserer Peter Christiansen
4. Kirkens aktiviteter og andet ved sognepræst Kirsten Evald Grønbech
5. Debat - hvad ønsker vi?

Efter behandling af dagsordenens punkt 5 er der et lille traktement
i foredragssalen.

Tilbage