Kirkebladet

"Jesus i Getsemane Have ..." (side 3-5)
- af Kirsten Evald Grønbech

"Kors og krone - altertavlens symbolik?" (side 5-7)
- af Bjørn Standhart

Frokostmøder i foråret 2017 (side 14)
- af Kirsten Evald Grønbech

Om lejermål og uægte børn
Bagsideartikel af John Zilmer

Omtale af kommende arrangementer m.v.:
Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2017 (side 7)
Babysalmesang (side 7)
Musik i Sct. Mariæ (side 10-11)

Påskevandring 9.-12. april i Løgumkloster (side 11)
Kirkestatistik Sct. Mariæ Sogn 2016 (side 12)
IKON - meditative gudstjenester i Domkirken (side 13)
Frokostmøder i foråret 2017 (side 14)
Foredragsrækken "Tre tiggermunkeordener

og deres maler" (side 14)
2. pinsedag den 5. juni 2017 TVELYS (side 15)