Igen pigekor i Sct. Mariæ kirke

File 7959

Sct. Mariæ Kirkes menighedsråd har indgået en samarbejdsaftale med Helsingør Domkirke, om at etablere pigekor i Sct. Mariæ
Kirke med opstart i efteråret 2017.


Undervisningen vil foregå i Sct. Mariæ Kirkes lokaler og varetages af sanger og sangpædagog Catarina Kynaston, der også
varetager undervisningen af drengene i domkirkens drengekor. Domkirken har ved samme lejlighed startet et spirekor for både
piger og drenge, og prøver på denne måde at sørge for en god rekruttering til domkirkens drengekor og Sct. Mariæ Kirkes pigekor.

Pigekoret vil menigheden komme til at møde ved udvalgte gudstjenester og koncerter i Sct. Mariæ Kirke og måske også andre
steder. Koret vil ikke have regelmæssig tjenestepligt som vores tidligere pigekor, men vil medvirke ved gudstjenester efter
nærmere aftale.


Vi er glade for, at det igen er muligt at tilbyde sangundervisning i relation til kirkens aktiviteter. Sang og musik har trange kår i
dagens Danmark, og mange børn og unge får desværre ikke et forhold til det at synge eller til vores fantastiske salme- og sangskat.

Piger der måtte være interesserede i at deltage i Sct. Mariæ Kirkes nye pigekor, kan rette henvendelse til Roland Haraldson på
telefon 40 25 12 80 eller roland@haraldson.dk


Sct. Mariæ Kirkes menighedsråd
og organist Søren Gleerup Hansen