Reformationens stemmer i Helsingør. Festival – 500 året for den lutherske reformation. Fredag 20. oktober – Tirsdag 31. oktober 2017


File 7909

Festivalen vil udfolde reformationen historisk, kunstnerisk og også betydningsmæssigt for nutiden.
I teater, foredrag, koncerter, gudstjeneste, byvandring, film og folkefest.

Festivalen vil foregå i Vor Frue Kloster, Sct. Mariæ kirke, Helsingør domkirke, Biblioteket Kulturværftet, Kulturværftet og på gader og stræder i Helsingør by.

Arbejdsgruppe bag festivalen er:
Peter Christensen, Jens Frimann, Kirsten Grønbech, Søren Gleerup Hansen, Camilla Hasseriis, Jørgen Ingberg Henriksen, Poul Erik Kandrup, Christian Steffensen og Kirsten Winther.

Vi kommer fra:
Sct. Mariæ kirke, Helsingør domkirke, Helsingør Aftenskole og Folkeuniversitet, Helsingør Teater, Helsingør Kommunes Museer og Den danske Skueplads.

Det vil være gratis at deltage i det meste af festivalens programpunkter.

Programmet er færdigt i starten af september.
Og der vil da være foldere med hele programmet, og man vil kunne se det på kirkernes hjemmesider.

Evt. henvendelse vedr. festivalen kan ske til sognepræst Kirsten Grønbech, keg@km.dk - og sognepræst Kirsten Winther kwi@km.dk