Ekstraord. menighedsrådsmøde, godk. Årsbudget 2024