Frokostmøde: "Undergangsforestillinger før og nu". 

v/dr. theol Jesper Høgenhaven 

Mange gange i historien har mennesker stået over for katastrofer og begivenheder, der vendte op og ned på den kendte tilværelse – krig, hungersnød, naturkatastrofer, pandemier eller religiøse og etniske forfølgelser og konflikter. Apokalyptiske skrifter fra oldtidens jødedom og kristendom sætter forestillingerne om verdens undergang ind i en religiøs ramme og forstår katastroferne som en del af Guds plan. Disse skrifter (de kendteste er Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring) taler ind i situationer, hvor verden er blevet vendt på hovedet og undergangen rykket tæt på. Hvilken betydning har de, og har de noget at sige til nutiden?

Foredraget vil belyse den apokalyptiske forestillingsverden og ideer om verdens undergang før og nu.

Vi starter mødet med foredraget, der varer ca. 1 time, hvorefter vi spiser frokost sammen.
Prisen for at spise med er 30 kr., mens det er gratis blot at høre foredraget.
Mødet foregår i Laxmandssalen, og alle er velkomne.

Onsdag den 13. oktober 2021 12:00 Laxmandssalen