Gudstjeneste -Nytårsdag

Præst
:
Sigurd V. N. Stubbergaard

Salmer
:
1. Vær velkommen, 712
2. O Gud, som vener tiden, 715
3. Jesus er navnet mageløst, 56
4. Nu velan, et frejdigt mod, 135.
Alter: 719
Sorrig og glæde, 46

Sct. Mariæ Kirke