Højmesse

Præst
:
Sigurd V. Stubbergaard

Salmer
:
1. Se, nu stiger solen, 754
2. Gådefuld er du, vor Gud 22 (mel. gerne 303)
3. Krist stod op af døde, 218
4. Nu ved jeg vej til Himmerige, 342
Alter: 236, vers 6
5: Nu blomstertiden kommer, 722 (gerne den svenske melodi)

3. s. e. påske Søndag den 8. maj 2022 10:00 Sct. Mariæ Kirke