Højmesse

Præst
:
Sigurd V. N. Stubbergaard

Salmer
:
1. I al sin glans, 290
2. Bøj o Helligånd, 309
3. Hør himmelsus i tredje time, 285
4. Du som går ud fra den levende Gud, 291
Alter: 287, v2
5. Guds menighed, syng for vor herre i løn, 1

Pinsedag Sct. Mariæ Kirke