Højmesse

Præst
:
Sigurd V. N. Stubbergaard

Salmer
:
1. Nu rinder solen op, 743
2. Behold os, Herre, ved dit ord, 337
3. Drag os ind ad dine porte, 295
4. Den grund, hvorpå jeg bygger, 666
Alter: 391
5. Mægtigste Kriste, menighedens Herre, 266

8. s. e. trinitatis Sct. Mariæ Kirke