Højmesse

Præst
:
Sigurd V. N. Stubbergaard

Salmer
:
1. Velkommen igen, 99
2. Kimer, I klokker, 100
3. Hjerte, løft din glædes vinger, 114
4. Et barn er født i Betlehem, 104
Alter: 103
5. Julen har englelyd, 118

Juledag-Julesøndag Sct. Mariæ Kirke