Højmesse-Allehelgens

Præst
:
Sigurd V.N. Stubbergaard

Salmer
:
1. Nu falmer skoven trindt om land, 729
2. Nærmere Gud til dig, 26
3. Den store hvide flok, 571
4. Sorrig og glæde, 46
Alter: 217
5. Se, nu stiger solen, 754

21. s. e. trinitatis Sct. Mariæ Kirke