Højmesse-Pigekoret medvirker ved højmesse

Præst
:
Sigurd V.N. Stubbergaard

Salmer
:
1.Se, nu stiger solen, 754
2. Du følger, Herre, al min færd, 21
3. Krist stod op af døde, 218
4. Stat op, min sjæl, i morgengry, 224
Altervers: 474
5. Søndag morgen fra de døde, 406.

16. s. e. trinitatis Sct. Mariæ Kirke