Høstgudstjeneste

Præst
:
Sigurd V.N. Stubbergaard

Salmer
:
1. Se, nu stiger solen, 754
2. De dybeste lag i mit hjerte, 28
3. Du gav mig, O herre, en lod, 728
4. Betesda-søjlernes buegang, 157
Alter: 321,6
5. Nu falmer skoven trindt om land, 729

14. s. e. trinitatis Sct. Mariæ Kirke