Kunstforedrag: ”Flere sider ved det russiske ikon” v/ Claus Oreskov

Dette foredrag kommer godt omkring kunstneriske og betydningsmæssige karakteristiske kendetegn ved russiske ikoner. Ligesom deltageren får indblik i at skelne mellem forskellige ikoner, der måske for det utrænede øje ser ganske ens ud.

Ikon kulten i kirken og hjemmet anskueliggøres med konkrete eksempler, ligesom der fortælles lidt om brugen af ikoner ved gudstjenesten, ved bryllup og i hverdagslivet.

Hvordan aspekter ved den førkristne tro levede videre efter kristningen af de slaviske folkeslag, tages også til behandling. Gratis.

ikon
Laxmandssalen