"Paulus om køn og kvinder" Frokostmøde v/ph.d. Jesper Tang Nielsen

Mange tror, at apostlen Paulus har sagt: ”Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.” Det har han ikke. Han siger ”… på at være mand og kvinde…” Den lille forskel er ganske stor, når man skal forstå, hvad Paulus mener om kønnene og forholdet mellem dem. For Paulus tænker faktisk ikke på lighed mellem kønnene. Han mener, at uligheden overskrides. Foredraget handler om, hvad resultatet må blive, når kønsforskelle falder bort i Kristus og alle er én i ham

Frokostmøderne finder sted i Laxmandssalen i Vor Frue Kloster fra 12.00 til 14.00. Efter foredraget serveres der smørrebrød og kaffe. Det er gratis at deltage i foredraget, men ønsker man at spise med koster det 30. kr.

Paulus
Laxmandssalen