"Paulusbilleder i nyere tid": Frokostmøde v/ Sigurd V. Stubbergaard


Hvem var Paulus – kristendommens ældste kilde?
Paulusforskningen har gennem de sidste 40 år gennemgået en række omslag: Fra den ‘traditionelle’ Paulus,
der brød ud af jødedommen, over den ‘nye’ Paulus, der ønskede at reformere jødedommen, til den
‘radikale’ Paulus, der forblev loyal mod den jødiske lov, men gennem sin missionsvirksomhed forsøgte at få hedningene indlemmet i Gudsfolket.
Med andre ord: Paulus er gennem de sidste årtier gået fra at være kristen, til at være jøde-kristen
og nu til at være fuldblodsjøde. Spiser man med, koster det 30 kr. Alle er velkomne.
 

Paulus
Laxmandssalen