Babysalmesang

gfgf

Babysalmesang er et musikalsk tilbud til småbørn i alderen 2-7 måneder.
Vi mødes i en gruppe af ca. 10 mødre/fædre/bedsteforældre, og hver gang synger vi salmer og børnesange. Der sættes fagter og bevægelser til ord og toner. Børnenes sanser stimuleres med berøring, lys/skygge, bobler og fingerdukker.
Bagefter er der hyggeligt samvær med kaffe, te og frugt.
I løbet at efteråret 2023 mødes vi 12 gange på tirsdage: Vi starter tirsdag den 5. september og slutter tirsdag den 28. november. Der er ingen undervisning tirsdag den 17. oktober (efterårsferie). Undervisningen finder sted kl. 9.30-10.30, og det er sanger og musikpædagog Pernille Manly, der leder forløbet.
Undervisningen er gratis, og hver deltager modtager »Min første salmebog«.
Tilmelding kan finde sted fra den 22. august 2023 ved henvendelse til kirkens kordegn Louise Tyler.
Kirkekontorets åbningstider: Tirsdag 9-12 samt 16-18 og onsdag-fredag 9-12. Telefon 4921 1774.
Eller ved e-mail: sktmariae.sogn@km.dk. I mail’en skal anføres moderens fulde navn og telefon nr., samt barnets fulde navn og alder.
På den første undervisningsdag udleveres babysalmebogen.