Grundplan for Sct. Mariæ Kirke

På den interaktive grundplan nedenfor kan du køre musen henover tallene og se eksempler på de mange spændende seværdigheder kirken byder på. Du kan også klikke på "læs mere" i hvert vindue for at læse mere om den enkelte seværdighed samt se billeder, videoer mm. 

Move mouse over image

Kirkens orgel

Klik her for at læse om kirkens berømte orgel fra 1634

Læs mere

Barnestol

Barnestol skænket 1638 af kirurg Blasius Møller og hustru Ellen Krabbe.

Læs mere

Døbefont

1584 fik stenhuggeren 8 skilling for at opsætte fonten, og maleren Wulff fik 12 daler og 1 ort for at male fonten.

Læs mere

Pengeblok

Pengeblok udført og skænket af kunstsmeden Casper Fincke i 1636.

Læs mere

Lysekrone

Lysekrone skænket 1690 af kirkens præst Ernst Christian Boldich (d.1706) og hustru Anna Sophia Stemann (d.1712).

Læs mere

Lysekrone

Lysekrone skænket 1634 af hattemager Jan Hansen Hottmacher og hustru Lisebet Wintracken.

Læs mere

Lysekrone

Lysekrone udført o.1600, med dobbelt løvehoved med ornamentring i flaben.

Læs mere

Lysearm

Lysearm 1616 skænket af Janneken Bubbertz.

Læs mere

Lysearm

Lysearm 1641 skænket af kirurg Blasius Møller og hustru Ellen Krabbe (sml. nr. 10).

Læs mere

Lysearm

Lysearm 1597 støbt af Henning Rotgeter for 10 daler, skænket af medlemmer af menigheden.

Læs mere

Stolestader

Stolestader fra begyndelsen af 1700 årene med bemærkelsesværdige kasselåse.

Læs mere

Kirkeskib

Kirkeskib "Sancta Maria", bygget i 1927 af Helsingør Sømandsforening.

Læs mere

Kirkeskib

Kirkeskib "J. Dalsager" bygget og skænket af bådebygmester C. F. Hansen 1960

Læs mere

Prædikestol

Prædikestol skåret af oldermand for snedkerlavet i Helsingør, Tyge Snedkre 1597, betalt af lensmand på Kronborg, Ditlev Holck, med 100 daler.

Læs mere

Altertavle

Altertavle skænket til kirken 1637 af lensmanden på Kronborg, Frederik Urne og hustru Karen Arenfeldt.

Læs mere

Pulpitur

Pulpitur "Kongestolen" fra 1653 med Frederik III's monogram.

Læs mere

Pulpitur

Borgerligt "Rokokkopuplitur" fra 1744. Fælles opgang med kongestolen.

Læs mere

Sakristiportalen

Sakristiportalen, øverst maleri forestillende Jesus hos farisæeren Simon og Magdalene aftørrende hans fødder med sit hår, malet af Caspar Keilhau 1650.

Læs mere

Kirkekiste

Kirkekiste af egetræ fra ca. 1700.

Læs mere

Kirkekiste

Kirkekiste fra 1659 brugt til indsamlede penge, derfor låsene.

Læs mere

Mindetavle

Mindetavle for Øresunds Toldkammers Friskoles stiftelse 1785, ved justitsråd Søren Dolmer (d.1785).

Læs mere

Epitafium

Epitafium over kirurg i København, Blasius Møller og hustru Ellen Krabbe og deres to børn, samt hans forældre bøssemester Andreas Møller Discher (d. 1629) og Elsebe Buschmans (d. 1628).

Læs mere

Epitafium

Epitafium over kommandant på Kronborg Hans Erasmus von der Pfordten (d.1710) og hustru Sophia Wissingen.

Læs mere

Epitafium

Epitafium over kongelig kanon- og klokkestøber i Helsingør Hans Kemer (d.1636) og hustru Christina Heinericksdatter (d.1638)

Læs mere

Epitafium

Epitafium opsat 1623 over Heinrich Homeister (d.1650) fra Braunschweig, en mand "smykket med fromhed og dyd" og hustru Johanne Hansdatter.

Læs mere

Epitafium

Epitafium over handelsmanden Willem Hybens (d.1628) opsat 1634 af hustruen Dyfken Hygensdochter (d.1641), samt over hendes forældre Hyge Lutiens (d.1589) og Trine Jacobsdochter (d.1597) samt deres børn.

Læs mere

Epitafium

Epitafium indfældet i muren, en 8-kantet rødlig kalksten, over kirkens præst Jes Vester Bjørnsen (d.1786); præst ved kirken 1772-1786.

Læs mere

Epitafium

Epitafium opsat 1638 over kongelig brønd- og bygmester Hans Reiman og hans efterfølger Ananias Krause, der ægtede hans efterladte hustru Ursula Hanstochter.

Læs mere

Epitafium

Epitafium over inspektør ved Øresundstolden Johan Friderich Meyer, født i Hamburg 29. sept. 1648, død her 26. marts 1720, sin alders 71 år, 6 måneder og 8 dage.

Læs mere

Storfelt

Storfeltet fra et nu forsvundet epitafium over Johanne (d.1601), Wilhelm Graa's ægtefælle.

Læs mere

Gravsten

Gravsten (sekundær indskrift) for borgmester Baltzer Garben (d. 1718) og hustru Margrethe Farenhuusen (d. 1718).

Læs mere

Gravsten

Gravsten for "Der Ehrenfeste und Mannhafte" kaptajn på Kronborg Casper Keseberg (d. 1634).

Læs mere

Gravsten

Kirkens ældste gravsten (senmiddelalder), "her hviler den ædle Niels Olsen, engang rådmand i denne by" (d. 1498), med sin hustru Dorthea Ol...datter.

Læs mere

Gravsten

Gravsten over kongelig fodermarskal Peder Pedersen, der 1618 blev ihjelskudt uden for Kronborg af sin "uven".

Læs mere