Kirkebladet

Kirkebladet #3/2022

I dette nummer af kirkebladet kan man bl.a. læse

Litteratur og teologi 
   Af. Sigurd V.N. Stubbergaard   -   Side 3-5
Babysalmesang efterår 2022   -   Side 6
Høstgudstjeneste   -   Side 6
Kulturnat i Sct. Mariæ Kirke   -   Side 7
Musik I Sct. Mariæ
   Af organist Søren Gleerup Hansen   -   Side 10-11
Pigekoret og spirekoret   -   Side 11  
Frokostmøder i efteråret 2022   -   Side 12-14
Kunstforedrag v/Jørgen Gammelgaard
   "Palle Nielsen - De religiøse serier"   -   Side 14
Skumringsgudstjenester   -   Side 15 

Kirkeb

Tidligere numre

Vælg år
Kirkeb
Kirkebladet #3/2022
æøsdæø
Kirkebladet #2/2022
KB 1-2022
Kirkebladet #1/2022