Kirkebladet

Kirkebladet #4/2021


Uddrag af indholdet i dette nummer:

   Og nu er det jul igen ! - af Jørgen Ingberg Henriksen (side 3)
   Indskrivning til konfirmation Bededag 5. maj 2023 (side 6)
   Frokostmøder (side 7)
   Musik i Sct. Mariæ - af organist Søren Gleeup Hansen (side 10-11)
   Pige- og spirekoret - af korleder Catarina Kynaston (side 12)
   Billedkunstforedrag - af Jørgen Ingberg Henriksen (side 12-13)
   Helsingør Kirkegård - bykirkegård med parklignende kvaliteter
      af Bjørn Standhart  (side 14-16)
   Babysalmesang - holdstart den11. januar (side 16) 

Fors

Tidligere numre

Vælg år
Fors
Kirkebladet #4/2021
sss
Kirkebladet #3/2021
KB 2-2021
Kirkebladet #2/2021
KB 1-2021
Kirkebladet #1/2021