Kirkebladet

Kirkebladet #4/2020

   I julen fejrer vi, at Gud blev menneske
      - af Sigurd V. Stubbergaard (side 2-5) 
   Nyt fra pigekoret og spirekoret - af Catarina Kynaston (side 5-6)
   Musik i Sct. Mariæ - af Søren Gleerup Hansen (side 6)
   VIGTIGT: Juleaften Kronborg Slotskirke og Sct. Mariæ Kirke (side 7)
   Konfirmandindskrivning 18. marts 2021 - (side 10)
   Babysalmesang i Sct. Mariæ Kirke - (side 10)
   Kyndelmisse, musikandagt i Kronborg Slotskirke
      søndag den 7.2.2021 (side) 12
   Billedkunstforedrag - af Jørgen Ingberg Henriksen (side 12-14)
   Frokostmøder foråret 2021 - (side 14)
   Menighedsrådsvalget 2020 - (side 15)
   Bagsidehistorien: Prædikestolens timeglas - af Torben Bill-Jessen

KB 4-2020

Tidligere numre

Vælg år
KB 4-2020
Kirkebladet #4/2020
Forside 3-2020
Kirkebladet #3/2020
Forside
Kirkebladet #2/2020
Kirkeblad 1-2020
Kirkebladet #1/2020