Kirkebladet #2/2019

Ildtunger og tungetale - af Bjørn Standhart (side 3-5)
Alsang 11. august, høstgudstjeneste 15. september (side 6)
Babysalmesang - opstart 3. september (side 6)
Orgelfestival 2019 (side 7-10)
Frokostmøder i efteråret (side 11)
Sundtoldmarked 24. august - pigekor og ølfestival (side 14-15)

Kirkebladet 2-2019

kirkebladet

Kirkebladet #3/2016
Kirkebladet #2/2016
Kirkebladet #1/2016
Kirkebladet #4/2015
Kirkebladet #3/2015
Kirkebladet #2/2015
Kirkebladet #1/2015
Kirkebladet #4/2014
Kirkebladet #3/2014
Kirkebladet #2/2014