Kirkebladet #1/2019

Bladet indeholder bl.a.:

Sognepræst Kirsten Evald Grønbech: Pietà (side 3-5)
Musik i Sct. Mariæ (side 6-7)
Sognepræst Jørgen Ingberg Henriksen
:
   2 billedkunstforedrag (side 10)
Babysalmesang foråret 2019 (side 11) 
Ikon-gudstjenester i foråret 2019 (side 12) 
Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2019 (side 12)
 
Kirkestatistik Sct. Mariæ Sogn 2018 (side 13)
Frokostmøder i foråret (side 14)
Nyt fra pigekoret (side 15)
Bagsideartikel af Torben Bill-Jessen:
   "Da hvælvingen faldt ned i skolestuen"

K-blad 1-2019

kirkebladet

Kirkebladet #2/2016
Kirkebladet #1/2016
Kirkebladet #4/2015
Kirkebladet #3/2015
Kirkebladet #2/2015
Kirkebladet #1/2015
Kirkebladet #4/2014
Kirkebladet #3/2014
Kirkebladet #2/2014
Kirkebladet #1/2014