Kirkebladet #4/2018

Bladet indeholder bl.a.:

Bjørn Standhart: Den yndigste rose er funden (side 2-5)
Musik i Sct. Mariæ (side 6)
Kyndelmisse, Fastelavn og Julelegat (side 7)
Menighedsmødet den 7. oktober 2018 (side10)
Kirke- og klosterværter (side 11)
Ikon-gudstjenester foråret 2019 (side 12)
Konfirmandindskrivning til konfirmation i 2019 (side 12)
Babysalmesang foråret 2019 (side 13)
Billedkunstforedrag den 1. december 2018 (side 13)
Frokostmøder foråret 2019 (side 14-15)
Bagsideartikel af Torben Bill-Jessen:

   "En ulykkelig hændelse med en lykkelig udgang"

Kirkeblad 4/2018

kirkebladet

Kirkebladet #1/2016
Kirkebladet #4/2015
Kirkebladet #3/2015
Kirkebladet #2/2015
Kirkebladet #1/2015
Kirkebladet #4/2014
Kirkebladet #3/2014
Kirkebladet #2/2014
Kirkebladet #1/2014
Kirkebladet #4/2013