Kirkebladet #2/2019

Ildtunger og tungetale - af Bjørn Standhart (side 3-5)
Alsang 11. august, høstgudstjeneste 15. september (side 6)
Babysalmesang - opstart 3. september (side 6)
Orgelfestival 2019 (side 7-10)
Frokostmøder i efteråret (side 11)
Sundtoldmarked 24. august - pigekor og ølfestival (side 14-15)

Kirkebladet 2-2019

kirkebladet

Kirkebladet #1/2014
Kirkebladet #4/2013
Kirkebladet #3/2013
Kirkebladet #2/2013
Kirkebladet # 1/2013
Kirkebladet # 4/2012
Kirkebladet # 3/2012
Kirkebladet #2/2012
Kirkebladet #1/2012
Kirkebladet #4/2011