Praktisk info

Her finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest stilles i Sct Mariæ Kirke. Har du forslag til andre punkter på listen, er du velkommen til at kontakte os.

Fødsler

Fødsler skal registreres i det sogn, hvor moderen bor.

Er man ikke gift, og ønsker man fælles forældremyndighed, afgives en
omsorgs- og ansvarserklæring på 
www.borger.dk inden 28 dage efter fødslen.

Yderligere vejledning findes på 
www.borger.dk.

Navngivning uden dåb - Navneændring

Ansøgning om navngivning eller navneændring, skal foretages på www.borger.dk

En navneændring koster 513 kr., som betales samtidig med ansøgningen om navneændring.

Ifølge navneloven skal et barn navngives inden 6 måneder efter fødslen.

Begravelse/bisættelse

Aftale om begravelseshandling træffes med præsten.

Herefter aftales praktiske detaljer med en bedemand/begravelsesforretning

Anmodning om begravelse foretages på 
www.borger.dk.
Her kan bedemanden eventuelt også være behjælpelig.

Vielse

Dato og tidspunkt for vielsen fastsættes ved henvendelse til sognepræsten.

Derefter henvender man sig til vielseskontoret i brudens bopælskommune, hvor man får udstedt en prøvelsesattest.

Denne afleveres sammen med dåbsattesterne til vielseskontoret.

Kirkebil til gudstjeneste

For gangbesværede, der ønsker at deltage i gudstjenester, er det muligt at bestille kirkebil.

Man bestiller en taxa via Movias Flextur-ordning, betaler selv og får en kvittering, som så refunderes af kordegnen.

Movias Flextur-ordning tlf.: 70 26 27 27

Konfirmation

Konfirmation i Sct. Mariæ kirke finder sted Store Bededag.


I 2021 er der konfirmation den 30. april.
--------------------------------------------------------------------------------

Konfirmation i Sct. Mariæ kirke i 2022 finder sted den 13. maj 2022

Indskrivning til konfirmation Store Bededag i 2022 finder sted
den 18. marts 2021 klokken 16.00-18.00 i Sct. Mariæ kirke.
 

Navngivning ved dåb

Der træffes aftale med en af præsterne.

Oplysning om navne og adresser på 2-5 faddere afleveres/sendes til kordegnen: sktmariae.sogn [at] km.dk