Menighedsrådet

Kommende rådsmøder

Alle møder er offentlige og holdes kl. 19.30 i foredragssalen.
Dagsorden for møder kan læses her på siden fra fredag før mødets afholdelse.
Referat fra møder kan læses her på siden senest fra søndag efter mødets afholdelse.
okt
11tir
Offentligt rådsmøde 20:00 Foredragssalen
nov
08tir
Offentligt rådsmøde 19:30 Foredragssalen
dec
06tir
Offentligt rådsmøde 19:30 Foredragssalen
jan
10tir
Offentligt rådsmøde 19:30 Foredragssalen
feb
14tir
Offentligt rådsmøde 19:30 Foredragssalen

Menighedsrådet

Peter Christiansen
Kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Holger Hansen
Bjarne Rodenkam Jørgensen
Kisser Bjørn Madsen
Louise Klinke Øhrstrøm
Helle Øst
Næstformand
Bjørn Standhart
Sigurd V. N. Stubbergaard
Sognepræst kbf.
Birthe Zetterwall Sørensen
Formand

Korrespondance til menighedsrådet sendes til:
Sct. Mariæ Sogns Menighedsråd
Sct. Anna Gade 38, 3000  Helsingør
Mail: sktmariae.sogn [at] km.dk

 

Aktivitetsudvalg

Sigurd V.N. Stubbergaard
Søren Gleerup Hansen
Bjarne Rodenkam Jørgensen
Birthe Zetterwall Sørensen
Louise Klinke Øhrstrøm
Helle Øst

Forretningsudvalg

Peter Christiansen
Birthe Zetterwall Sørensen
Helle Øst
Sigurd V.N. Stubbergaard

Informationsudvalg

Bjørn Standhart
Sigurd V. Stubbergaard
Louise Klinke Øhrstrøm

Ansv.havende redaktør, kirkebladet:
Peter Christiansen

Valgbestyrelse

Sigurd V.N. Stubbergaard (formand)
Louise Klinke Øhrstrøm
Kisser Bjørn Madsen

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Menighedsplejes bestyrelse

Sigurd V.N. Stubbergaard

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Kirkegårds bestyrelse

Sigurd V.N. Stubbergaard
Bjørn Standhart

Menighedsrådets medlemmer af repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør

Sigurd V.N. Stubbergaard

Helle Øst
   Stedfortræder:
       Louise Klinke Øhrstrøm