Menighedsrådet

Kommende rådsmøder

Alle møder er offentlige og holdes kl. 19.30 i foredragssalen.
Dagsorden for møder kan læses her på siden fra fredag før mødets afholdelse.
Referat fra møder kan læses her på siden senest fra søndag efter mødets afholdelse.
Offentligt rådsmøde Foredragssalen
Offentligt rådsmøde Foredragssalen
Offentligt rådsmøde Foredragssalen

Menighedsrådet

Peter Christiansen
Kasserer, kirkeværge og kontaktperson
Holger Hansen
Jørgen Ingberg Henriksen
Sognepræst, o.a.
Bjarne Rodenkam Jørgensen
Kisser Bjørn Madsen
Helle Øst
Næstformand
Bjørn Standhart
Sigurd V. Stubbergaard
Sognepræst kbf.
Birthe Zetterwall Sørensen
Formand
Louise Klinke Øhrstrøm har pt. orlov. Suppleant Holger Hansen er indtrådt i menighedsrådet under Louise orlov.

Korrespondance til menighedsrådet sendes til:
Sct. Mariæ Kirke, att. Peter Christiansen
Sct. Anna Gade 38, 3000  Helsingør
sekretariatet [at] sctmariae.dk 

Aktivitetsudvalg

Sigurd V. Stubbergaard
Jørgen Ingberg Henriksen
Søren Gleerup Hansen
Bjarne Rodenkam Jørgensen
Birthe Zetterwall Sørensen
Louise Klinke Øhrstrøm (pt.orlov)
Helle Øst

Forretningsudvalg

Peter Christiansen
Birthe Zetterwall Sørensen
Helle Øst

Informationsudvalg

Peter Christiansen
Jørgen Ingberg Henriksen
Bjørn Standhart
Sigurd V. Stubbergaard

Valgbestyrelse

Sigurd V. Stubbergaard (formand)
Louise Klinke Øhrstrøm (pt. orlov)
Kisser Bjørn Madsen

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Menighedsplejes bestyrelse

Peter Christiansen
Bjørn Standhart

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Kirkegårds bestyrelse

Jørgen Ingberg Henriksen
Kisser Bjørn Madsen
Bjørn Standhart

Menighedsrådets medlemmer af repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør

Sigurd V. Stubbergaard
   Stedfortræder:
       Jørgen Ingberg Henriksen


Helle Øst
   Stedfortræder:
       Louise Klinke Øhrstrøm (pt. orlov)