Vielse

Billede
Brødtekst

Dato og tidspunkt for vielsen fastsættes ved henvendelse til sognepræsten.

Derefter henvender man sig til vielseskontoret i brudens bopælskommune, hvor man får udstedt en prøvelsesattest.

Denne afleveres sammen med dåbsattesterne til vielseskontoret.