Kirkebil til gudstjeneste

Billede
Brødtekst

For gangbesværede, der ønsker at deltage i gudstjenester, er det muligt at bestille kirkebil.

Man bestiller en taxa via Movias Flextur-ordning, betaler selv og får en kvittering, som så refunderes af kordegnen.

Movias Flextur-ordning tlf.: 70 26 27 27