Navngivning ved dåb

Billede
Brødtekst

Der træffes aftale med en af præsterne.

Oplysning om navne og adresser på 2-5 faddere afleveres/sendes til kordegnen: sktmariae.sogn [at] km.dk