Fødsler

Billede
Brødtekst

Fødsler skal registreres i det sogn, hvor moderen bor.

Er man ikke gift, og ønsker man fælles forældremyndighed, afgives en
omsorgs- og ansvarserklæring på 
www.borger.dk inden 28 dage efter fødslen.

Yderligere vejledning findes på 
www.borger.dk.