Sct. Mariæ kirke, juni 2020: Organist Søren Gleerup Hansen