Kirkekontoret er ferielukket

Sct. Mariæ Sogns Kordegnekontor er ferielukket i uge 29, 30 og 31 dvs. fra og med den 18. juli til og med 9. august 2021.

Sct. Mariæs Kordegnekontor passes i uge 29, 30 af Vestervangs Kordegnekontor tlf. 49 21 06 84 og i uge 31 af Domsognets Kordegnekontor tlf. 4921 0443

Åbningstider: mandag-torsdag: 9-13, torsdag tillige 16-18 (Domkirken tirsdag tillige 16-18). Fredag lukket

Bedemænd aftaler Bis/Begravelse direkte med en af sognets præster, som bestiller kor og organist.

Bestilling af rundvisninger