Kirkekontoret er midlertidigt lukket

Kontoret er midlertidigt lukket, indtil der er ansat en ny kordegn.

Ny kordegn forventes ansat pr. 1. juni 2019.

Indtil da kan der rettes henvendelse således:

Mandag - torsdag:
Vestervang Kirkekontor
Gurrevej 66, 3000 Helsingør

Åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 9-13; torsdag tillige kl. 16-18 · Telefon: 4921 0684


Fredag: 
Hornbæk Kirkekontor
Kirkestien 1, 3100 Hornbæk

Åbningstid: kl. 9-12 samt torsdag tillige kl. 16-18 · Telefon: 4976 1960

Henvendelse vedr. rundvisning i kirke og kloster kan rettes til kirkeværge Peter Christiansen
E-m
ail:  kirkevaergen [at] sctmariae.dk  ·  Telefon tirsdag-fredag kl. 10:00-12:00:  4921 0048