Kirkekontoret lukket grundet sygdom

Sct. Mariæ kirkes kontor er
lukket grundet sygdom

Vi henviser i uopsættelige sager til

Vestervang kirkes kontor
Gurrevej 66, 3000  Helsingør
Telefon 49 21 06 84

Åbningstid mandag-torsdag:
09.00-13.00 + torsdag tillige 16.00-18.00