KONFIRMATION I 2022

KON

Der er konfirmandindskrivning den 18. marts 2021 klokken 16.00-18.00 i Sct. Mariæ Kirke. Skoleelever, som efter
sommerferien skal rykke op i 8. klasse, og som bor i Sct. Mariæ Sogn, skal melde sig til konfirmationsforberedelse,
hvis de ønsker at blive konfirmeret. 
Selve konfirmationen finder sted Store Bededag 13. maj 2022.

I skrivende stund arbejdes der nationalt på en digital tilmeldingsordning, følg gerne med på vores hjemmeside,
men til den fysiske indskrivning kan man, hvis man ønsker det, møde præsten og høre nærmere om
undervisningsforløbet.
Vi glæder os til at byde de unge mennesker inden for i vores fantastiske kirke og kloster!