Ny sognepræst i Sct. Mariæ kirke

Den 1. december kan vi med glæde byde velkommen til vores nye sognepræst, Linda Middelboe Rönnow. Linda er ansat 50% som sognepræst i Sct. Mariæ Sogn og med 25% diakonale opgaver i byen på henholdsvis Psykiatrisk Center Nordsjælland, Poppelgården Genoptræningscenter og Veterancentret i Helsingør.

Den 4. december klokken 14.00 indsættes Linda i Sct. Mariæ Kirke til en festlig gudstjeneste af domprovst Eva Tøjner Götke. Alle er mere end velkomne!

Linda skriver her lidt om sig selv:

Jeg hedder Linda Rönnow og jeg er den nye præst i Sankt Mariæ kirke. Jeg er meget taknemmelig over, at valget faldt på mig, og jeg glæder mig enormt til at begynde arbejdet i den smukke kirke. Jeg ser meget frem til at lære menigheden at kende og til samarbejdet med min nye kollega, Sigurd.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg startede som præst i sensommeren i Stengård Kirke i Kgs. Lyngby. Jeg har altså ikke været præst så længe, men jeg har haft min gang i Folkekirken i 30-35 år. Da jeg blev konfirmeret, kom jeg med i kirkens pigekor, og det havde en umådelig betydning for mig. Jeg blev fortrolig med gudstjenestens gang, salmer, ritualer og prædiken. Det har betydet – og betyder - uendeligt meget for mig. Derfor glæder jeg mig også over at komme til en kirke, hvor der er fokus på en aktivitet som korsang.
Jeg er gift med Jakob, der også er præst, og vi bor sammen med vores tre drenge på 18 år i Hellerup, i bekvem nærhed til Kystbanen, så Helsingør og Sankt Mariæ kan nås på en lille time.
Jeg er Cand. Teol. fra Københavns Universitet, og jeg færdiggjorde mit studie med et speciale om Grundtvigsk mission i Sydindien. Inden jeg blev teolog, færdiggjorde jeg en 4-årig professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Det er en uddannelse med en meget praktisk vinkel på kirkelivet, og jeg tænker, at i samklang med teologiens akademiske tilgang, så har jeg en forhåbentligt meget brugbar kombination af uddannelser i forhold til præstegerningen. Undervejs i mit kandidatstudium har jeg også været meget glad for at have mulighed for at arbejde som konfirmandlærer i et par år. 
Min fritid bruger jeg gerne sammen med min familie, hvor kultur og natur i alle afskygninger ofte er det, vi prioriterer. Derudover har jeg de seneste 25 år været engageret i FDF, og det går der også en del fritid med. 

På gensyn i jeres – snart vores -  smukke kirke. Jeg glæder mig til at møde jer og vil gøre mit bedste for at leve op til den tillid, I har vist mig, da I valgte mig som præst.