Nyt ansigt på kirkekontoret

TB


Sct. Mariæ Sogns Menighedsråd har ansat
Tine Brøcher som ny kordegn.
Tine, der kommer fra en kordegnestilling i
Hans Egedes Kirke på Østerbro, tiltræder
stillingen i Sct. Mariæ Kirke pr. 1. juni 2019.

I kirkebladet, der udkommer medio august,
vil vi bringe en lille omtale af Tine.