Pigekor og spirekor

Billede
Pigekor

Pige- og Spirekoret

Vi øver hver onsdag inde i kirken, spirekoret 15:30-16:15 og pigekoret 16:30-18:00. Man kan tilmelde sig på spirekoret.dk hvis man går i 0.-3. klasse og til pigekoret på sctmariaepigekor.dk, hvis man går i 4.-9. klasse.

I spirekoret skal man ikke kunne læse, men lære om musik og sang på en legende måde med håndtegn, kanondanse og rytme og improvisationslege.
Når man kommer i pigekoret, bliver det lidt mere alvorligt, og vi bruger tid på klassisk sangteknik, synge flerstemmigt, musikteori og hørelære.
Vi synger salmer og danske sange og liturgisk sang. Det betyder dog ikke, at vi ikke beskæftiger os med musicals og popsange - ofte komponerer pigerne selv og spiller
selv til nogen af sangene. I vore kor bygger vi et fællesskab, så man har det godt og føler sig tryg. Vi tilstræber en sund stemmedannelse med en langsigtet tanke på at
danne en sanger og musiker. Man skal kunne virkelig mange ting som korsanger!

I efteråret synger pigekoret og spirekoret med til højmessen i Sct Mariæ Kirke d. 19. september og 31. oktober, og i november synger de ved en tv-optagelse fra Kronborg Slotskirke.

Søndag d. 12. december kl. 15.00 afholdes den fine Luciakoncert og sæsonen afsluttes ugen efter med en koncert i Helsingør Domkirke.

Catarina Kynaston
korleder