Menighedsrådet

Korrespond. til menighedsrådet sendes til:
Sct. Mariæ Kirke, att. Peter Christiansen
Sct. Anna Gade 38, 3000  Helsingør
sekretariatet [at] sctmariae.dk 

Medlemmer af diverse udvalg:

Aktivitetsudvalg:
Kirsten Evald Grønbech
Jørgen Ingberg Henriksen
Louise Klinke Øhrstrøm
Helle Øst
Birthe Zetterwall Sørensen
Frede Jensen

Forretningsudvalg:
Peter Christiansen
Kirsten Evald Grønbech
Birthe Zetterwall Sørensen
Helle Øst

Informationsudvalg:
Kirsten Evald Grønbech
Jørgen Ingberg Henriksen
Bjørn Standhart
Peter Christiansen

Valgbestyrelse:
Peter Christiansen (formand)
Louise Klinke Øhrstrøm
Frede Oluf Jensen

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Menighedsplejes bestyrelse:
Jørgen Ingberg Henriksen
Helle Øst
Bjørn Standhart

Menighedsrådets repræsentanter i Helsingør Kirkegårds bestyrelse:
Kisser Bjørn Madsen
Bjørn Standhart (formand)
Jørgen Ingberg Henriksen

Menighedsrådets medlemmer af repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør:
Helle Øst
Kirsten Evald Grønbech